اخبار
اتحادیه بهترین ساختار برای رشد مجموعه ­های هوافضایی است

در صنعت هوافضای كشور, شركت­های تخصصی غیردولتی یا غیرنظامی متعددی فعالیت دارند كه تا حدودی ناهماهنگ عمل می كنند در نتیجه نمی توانند هدفی درازمدت یا استراتژیك را برای خود تدوین كنند.

 


ادامه مطلب ...

انتقال گرما وحرارت در مکانیک

نتقال گرما یا تراوَژ گرما به انگلیسی Heat transfer)) به گَهولش (exchange) و یا تبادل انرژی گرمایی بین چندین راژمان‌ (سیستم) فیزیکی گفته‌می‌شود.


ادامه مطلب ...

مکانیک وابزار دقیق

در قسمت ابزار دقیق انواع ابزاردقیق مورد نیاز پروسه های صنعتی معرفی میگردد . ابزار دقیق در حقیقت زیر ساخت یک سیستم کنترل و اتوماسیون را تشکیل میدهند


ادامه مطلب ...

موتور احتراق داخلی (موتور درون سوز)

موتور های احتراق داخلی (internal combustion engine)  موتور های گرمایی هستند که در آن ها انرژی شیمیایی موجود در سوخت، در یک محفظه به نام محفظه احتراق آزاد می گردد و به وسیله محور خروجی در دسترس قرار می گیرد.

 


ادامه مطلب ...

نقش بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رعایت نکات معماری

انرژي از مهمترين كار مايه و اصلي‎بیشترین نيروي اساسي زندگي بشري محسوب گشته و تاريخ و تمدن بشري بر بنياد ابداعات و كشفيات در جهت تبديل انرژيهاي مختلف به يكديگر شكل گرفته است. 


ادامه مطلب ...محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مکانیک جامدات
دینامیک و ارتعاشات و آکوستیک
کنترل و رباتیک
مکانیک سیالات
ترمودینامیک
انتقال حرارت
انرژی و محیط زیست
بیو مکانیک
طراحی و بهینه سازی
ساخت و تولید
حمل و نقل و خودرو
آموزش مهندسی مکانیک
کاربردهای صنعتی
ساختارهای هوافضایی
تحلیل و انتخاب مواد
دینامیک سیالات محاسباتی
سینماتیک و مکانیزم ها
سیستم های ترکیبی حرارت و توان
احتراق
کامپوزیت
جریان های تراکم پذیر
کنترل
خزش
مکانیک شکست
الاستیسته و پلاستیسیته
انرژی در ساختمان
مدیریت سیستم های انرژی
محیط
روش المان محدود
پیل سوختی
دینامیک گازها
انتقال حرارت و جرم
سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
مکانیک ضربه
روش های ساخت صنعتی
ابزار دقیق
موتورهای احتراق داخلی
روش لتیس - بولتزمن
روش های ساخت
ساختارهای دریایی
مکاترونیک
روش های عددی بدون شبکه
شکل دهی فلزات
سیستم های میکرو و نانو
تست های غیر مخرب
سیالات غیر نیوتنی
کنترل عددی
محیط متخلخل
محفظه های تحت فشار
روش های تولید
جریان های واکنشی
روباتیک
تشعشع و انرژی خورشیدی
جریان صوت
تحلیل تنش
آسایش حرارتی
نیروگاه های حرارتی
ترمودینامیک
توربولانس
جریان های چند فازی
ارتعاشات
جوش

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مکانیک جامدات مکانیک جامدات
دینامیک و ارتعاشات و آکوستیک دینامیک و ارتعاشات و آکوستیک
کنترل و رباتیک کنترل و رباتیک
مکانیک سیالات مکانیک سیالات
ترمودینامیک ترمودینامیک
انتقال حرارت انتقال حرارت
انرژی و محیط زیست انرژی و محیط زیست
بیو مکانیک بیو مکانیک
طراحی و بهینه سازی طراحی و بهینه سازی
ساخت و تولید ساخت و تولید
حمل و نقل و خودرو حمل و نقل و خودرو
آموزش مهندسی مکانیک آموزش مهندسی مکانیک
کاربردهای صنعتیکاربردهای صنعتی
ساختارهای هوافضاییساختارهای هوافضایی
تحلیل و انتخاب موادتحلیل و انتخاب مواد
دینامیک سیالات محاسباتیدینامیک سیالات محاسباتی
سینماتیک و مکانیزم هاسینماتیک و مکانیزم ها
سیستم های ترکیبی حرارت و توانسیستم های ترکیبی حرارت و توان
احتراقاحتراق
کامپوزیتکامپوزیت
جریان های تراکم پذیرجریان های تراکم پذیر
کنترلکنترل
خزشخزش
مکانیک شکستمکانیک شکست
الاستیسته و پلاستیسیتهالاستیسته و پلاستیسیته
انرژی در ساختمانانرژی در ساختمان
مدیریت سیستم های انرژیمدیریت سیستم های انرژی
محیطمحیط
روش المان محدودروش المان محدود
پیل سوختیپیل سوختی
دینامیک گازهادینامیک گازها
انتقال حرارت و جرمانتقال حرارت و جرم
سیستم های هیدرولیک و پنوماتیکسیستم های هیدرولیک و پنوماتیک
مکانیک ضربهمکانیک ضربه
روش های ساخت صنعتیروش های ساخت صنعتی
ابزار دقیقابزار دقیق
موتورهای احتراق داخلیموتورهای احتراق داخلی
روش لتیس - بولتزمنروش لتیس - بولتزمن
روش های ساختروش های ساخت
ساختارهای دریاییساختارهای دریایی
مکاترونیکمکاترونیک
روش های عددی بدون شبکهروش های عددی بدون شبکه
شکل دهی فلزاتشکل دهی فلزات
سیستم های میکرو و نانوسیستم های میکرو و نانو
تست های غیر مخربتست های غیر مخرب
سیالات غیر نیوتنیسیالات غیر نیوتنی
کنترل عددیکنترل عددی
محیط متخلخلمحیط متخلخل
محفظه های تحت فشارمحفظه های تحت فشار
روش های تولیدروش های تولید
جریان های واکنشیجریان های واکنشی
روباتیکروباتیک
تشعشع و انرژی خورشیدیتشعشع و انرژی خورشیدی
جریان صوتجریان صوت
تحلیل تنشتحلیل تنش
آسایش حرارتیآسایش حرارتی
نیروگاه های حرارتینیروگاه های حرارتی
ترمودینامیکترمودینامیک
توربولانستوربولانس
جریان های چند فازیجریان های چند فازی
ارتعاشاتارتعاشات
جوشجوش


حامیان رسانه ای

تماس با ما

021-33699094

021-36621318

021-36621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش